Notaoverleg : Klimaat en energie (voortzetting)

De vergadering is geweest

3 december 2020
12:00 - 13:30 uur
Locatie: K4
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Herziene convocatie i.v.m. wijziging datum
Spreektijd per fractie is twee minuten en dertig seconden in de tweede termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen op het gebied van energie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezending van drie rapporten over waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Openstelling subsidieregeling vrijwillige sluiting kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  In-Depth Review van het Nederlandse energiebeleid door het Internationaal Energieagentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op onderzoek dat het mkb veel meer betaalt voor klimaat/CO2-uitstoot dan de zware industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag informele bijeenkomst van milieu- en klimaatministers te Berlijn 30 september en 1 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Monitoringsrapportage 2019 van het Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het EU-voorstel voor ophoging van het EU-klimaatdoel voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Mededeling “Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Gewijzigd voorstel verordening Europese klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitwisseling van duurzame energie met de buurlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Regionale Energiestrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Modernisering van het Energy Charter Verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  De kosten die verband houden met het beëindigen van de gasaansluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data