Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 3 december 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 3 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • vrij 4-12-2020 14.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota 2020 
 • di 8-12-2020 17.00 - 21.00 Notaoverleg IMVO
 • wo 9-12-2020 12.30 - 13.30 Bijzondere procedure Dutch Uyghur Human Rights Foundation (via videoverbinding) 
 • wo 9-12-2020 14.00 - 16.00 Gesprek Kennisagenda EU Handelsverdragen (via videoverbinding)
 • ma 14-12-2020 10.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Invest International 
 • do 17-12-2020 14.15 - 15.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)

Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 
 
 • wo 20-1-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid

Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 

Nog te plannen commissieactiviteiten:
 • Kennisontbijt toekomst Wereldhandelsorganisatie (Kennisagenda Toekomst wereldhandel)
 • Gesprek partners Prospect Partnerschap (Kennisagenda Opvang in de regio)
 • Gesprek prof. Hein de Haas (Kennisagenda Grondoorzaken migratie)
 • Rondetafelgesprek Internationale dimensie Topsectorenbeleid

Nog te agenderen plenaire debatten:
20. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
22. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
3
Planning procedurevergaderingen tot aan verkiezingsreces

Details

 • Donderdag 14 januari 13.30-14.15 uur (via videoverbinding)
 • Donderdag 28 januari 13.30-14.15 uur (via videoverbinding)
 • Donderdag 11 februari 13.30-14.15 uur (via videoverbinding)
5
Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden De Roon en Wilders over onderzoeken of onder Nederlandse ondernemers belangstelling bestaat voor een handelsmissie naar Rusland (Kamerstuk 35373-22)

Te behandelen:

7
14
Besluitvorming EU-prioriteiten 2021
15
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z22756 Aan min. BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer 19-11-2020 
 2. 2020Z22779 Aan min. BuHa-OS en min. BuZa - antwoord op feitelijke vragen export militair materieel naar Pakistan via Turkije
 3. 2020Z19056 Aan min. BuHa-OS - afschrift vragen brief FNV c.s over Omnibuswet Indonesië 15-10-2020
 4. 2020Z17770 Aan min. BuHa-OS - verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag 01-10-2020 -> Rappel, verzoek zo snel mogelijk aan Kamer te sturen, indien mogelijk voor de stemmingen over de motie Weverling (Kamerstuk 35570-XVII, nr. 15)
 5. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen 06-06-2020