Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 december 2020
13:45 - 14:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 6, 7 en 9.

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • vrij 4-12-2020 14.00 Inbreng feitelijke vragen Najaarsnota 2020 
  • di 8-12-2020 17.00 - 21.00 Notaoverleg IMVO
  • wo 9-12-2020 12.30 - 13.30 Bijzondere procedure Dutch Uyghur Human Rights Foundation (via videoverbinding) 
  • wo 9-12-2020 14.00 - 16.00 Gesprek Kennisagenda EU Handelsverdragen (via videoverbinding)
  • ma 14-12-2020 10.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Invest International 
  • do 17-12-2020 14.15 - 15.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 
   
  • wo 20-1-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid

  Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 

  Nog te plannen commissieactiviteiten:
  • Kennisontbijt toekomst Wereldhandelsorganisatie (Kennisagenda Toekomst wereldhandel)
  • Gesprek partners Prospect Partnerschap (Kennisagenda Opvang in de regio)
  • Gesprek prof. Hein de Haas (Kennisagenda Grondoorzaken migratie)
  • Rondetafelgesprek Internationale dimensie Topsectorenbeleid

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  20. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  22. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
  13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)
  VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
 3. 3

  Planning procedurevergaderingen tot aan verkiezingsreces

  • Donderdag 14 januari 13.30-14.15 uur (via videoverbinding)
  • Donderdag 28 januari 13.30-14.15 uur (via videoverbinding)
  • Donderdag 11 februari 13.30-14.15 uur (via videoverbinding)
 4. 4

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden De Roon en Wilders over onderzoeken of onder Nederlandse ondernemers belangstelling bestaat voor een handelsmissie naar Rusland (Kamerstuk 35373-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het National Baseline Assessment (NBA) “Bedrijfsleven & Mensenrechten - Een onderzoek naar de stand van de implementatie van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie; Brussel, 5 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg over de VTC Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2020 (Kamerstuk 21501-02-2238)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de raadpleging van de Europese Commissie inzake State of intellectual property in third countries

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming voor een gesprek met de PV Brussel om meer zicht te krijgen op de totstandkoming van EU-handelsakkoorden en het onderhandelingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 27 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z22756 Aan min. BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer 19-11-2020 
  2. 2020Z22779 Aan min. BuHa-OS en min. BuZa - antwoord op feitelijke vragen export militair materieel naar Pakistan via Turkije
  3. 2020Z19056 Aan min. BuHa-OS - afschrift vragen brief FNV c.s over Omnibuswet Indonesië 15-10-2020
  4. 2020Z17770 Aan min. BuHa-OS - verzoek informatie stavaza EU-ACS-verdrag 01-10-2020 -> Rappel, verzoek zo snel mogelijk aan Kamer te sturen, indien mogelijk voor de stemmingen over de motie Weverling (Kamerstuk 35570-XVII, nr. 15)
  5. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen 06-06-2020