Wetgevingsoverleg : Maatregelen huursector

De vergadering is geweest

3 december 2020
15:00 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging spreektijden*)
De twee wetsvoorstellen zullen door de voorzitter gezamenlijk in bespreking worden gegeven

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M.A.J. Snoeren (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ingetrokken amendement

  Te behandelen:

  Loading data