Inbreng schriftelijk overleg : Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

De vergadering is geweest

3 december 2020
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE 
(agendapunt * toegevoegd)

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2019-2 en rapportage ADR (Kamerstuk 32404-98)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  NS onderzoek ontspoorde trein bij Voorburg op 2 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag Basisnet 2019 en aanpak voor een robuust Basisnet 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Frequentieverhoging Arnhem – Schiphol - Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen nationaal en internationaal spoorvervoer voor reizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Derde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Emplacementen en Havenspoorlijn Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het RLI advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Controlerapport Auditdienst Rijk (ADR) bij 43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken beleidsintensivering spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Veiligheid van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage (Kamerstuk 33652-77)

  Te behandelen:

  Loading data