Algemeen overleg : Verkeersveiligheid (verplaatst naar 12 oktober AO min I&W en 12 november SO min J&V)

De vergadering is verplaatst

3 december 2020
10:00 - 14:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage