Algemeen overleg : Maritiem

De vergadering is geweest

3 december 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • C. Laçin (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  De rapportage over de toezichtactie sjorren op containerzeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang overkoepelend werkplan ter voorkoming van incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid naar aanleiding van ongeval MSC ZOE

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bemanningswisselingen zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkwijze triage Kustwacht bij spoedeisende en niet-spoedeisende maritieme hulpverlening in het werkgebied van de Nederlandse Kustwacht (1e fase)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ongevalscijfers scheepvaart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op rapport OVV 'Olielekkage haven Rotterdam'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Van Esch over de lessen die geleerd zijn uit de reddingsoperatie voor zwanen in de Rotterdamse haven (Kamerstuk 31409-289)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie van de motie van het lid Van Esch over alternatieven voor het gebruik van fosfine en soortgelijke middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van de leden Schonis en Van der Graaf over de subsidie-instrumenten in relatie tot de vergroeningsambitie (Kamerstuk 31409-287)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek dimensionering Noordzeekanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  MARIN-rapport containerschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over herziening van de Wet bestrijding maritieme ongevallen (Kamerstuk 31409-279)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang programma Beter Bediend

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over bemanningswisselingen zeevarenden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidskader maritieme veiligheid: In Veilige Vaart Vooruit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen maritieme aangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Definitieve Havennota 2020 - 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op OvV-rapport MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data