Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 december 2020
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 03-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  vr 04-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020          
  di 08-12-2020 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Internationale rechtsorde in het digitale domein                      
  wo 09-12-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Renovatie Vredespaleis (via videoverbinding)
  wo 09-12-2020 11.30 - 12.30 Bijzondere procedure Mevrouw Cengiz, weduwe van Jamal Khashoggi
  do 10-12-2020 09.45 - 10.30 Bijzondere procedure Gedwongen orgaanverwijdering China (via videoverbinding)
  wo 16-12-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Relatie met Suriname
  wo 16-12-2020 19.30 - 22.30 Algemeen overleg MH-17
  do 17-12-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 
  Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 

  Nog te plannen activiteit:
  - Rondetafelgesprek met internationale experts over impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid (onderwerp van kennisagenda).

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  21. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  45. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  57. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  101. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
  10Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 3. 3

  Planning Procedurevergaderingen tot aan verkiezingsreces

  Besluit: Procedurevergaderingen plannen op 14 januari 2021, 28 januari 2021 en 11 februari 2021 van 12.30 tot 13.15 uur.
 4. 4

  Ambassadeursconferentie 2021

  Aangezien de ambassadeurs niet naar Nederland zullen komen en een fysieke ontvangst door de beide Kamers daarom niet mogelijk is, zal bij het Ministerie worden nagegaan of er op een andere wijze een zinvolle mogelijkheid is tot contact van ambassadeurs met Kamerleden in de betreffende periode.
 5. 5

  Reactie op het bericht dat de Russische militaire inlichtingendienst via ‘Bonanza Media’ desinformatie verspreidt rond het MH17 strafproces

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (Kamerstuk 35570-V, nr. 56)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële van 1 en 2 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda voor de Ministeriële Raad van de OVSE op 3 en 4 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanvullende Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over versnelde Amerikaanse troepenterugtrekking in Afghanistan en Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Artikel 100-bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over een tijdelijk visum voor mensenrechtenverdedigers in het kader van het Shelter City-programma (Kamerstuk 35264-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering moties vaststelling van de begrotingsstaat van Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 7 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Wijziging verordening Algemene Uniale Exportvergunning (dual-use) in verband met Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z22280 Aan minister Buza - rappel uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 20-11-2020
  2. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020