Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Buitenlandse Zaken 3 dec
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 3 dec

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 03-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
vr 04-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020          
di 08-12-2020 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Internationale rechtsorde in het digitale domein                      
wo 09-12-2020 10.00 - 11.00 Technische briefing Renovatie Vredespaleis (via videoverbinding)
wo 09-12-2020 11.30 - 12.30 Bijzondere procedure Mevrouw Cengiz, weduwe van Jamal Khashoggi
do 10-12-2020 09.45 - 10.30 Bijzondere procedure Gedwongen orgaanverwijdering China (via videoverbinding)
wo 16-12-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Relatie met Suriname
wo 16-12-2020 19.30 - 22.30 Algemeen overleg MH-17
do 17-12-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering (via videoverbinding)
Kerstreces: vrijdag 18 december t/m maandag 11 januari 
Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 

Nog te plannen activiteit:
- Rondetafelgesprek met internationale experts over impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid (onderwerp van kennisagenda).

Nog te agenderen plenaire debatten:
21. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
45. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
57. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
101. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
10Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
3
Planning Procedurevergaderingen tot aan verkiezingsreces

Details

Besluit: Procedurevergaderingen plannen op 14 januari 2021, 28 januari 2021 en 11 februari 2021 van 12.30 tot 13.15 uur.
4
Ambassadeursconferentie 2021

Details

Aangezien de ambassadeurs niet naar Nederland zullen komen en een fysieke ontvangst door de beide Kamers daarom niet mogelijk is, zal bij het Ministerie worden nagegaan of er op een andere wijze een zinvolle mogelijkheid is tot contact van ambassadeurs met Kamerleden in de betreffende periode.
6
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (Kamerstuk 35570-V, nr. 56)

Te behandelen:

12
Reactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over een tijdelijk visum voor mensenrechtenverdedigers in het kader van het Shelter City-programma (Kamerstuk 35264-5)

Te behandelen:

15
BUZA prioriteringsexercitie EU-voorstellen werkprogramma 2021
19
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2020Z22280 Aan minister Buza - rappel uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 20-11-2020
  2. 2020Z17898 Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020