Commissievergaderingen

Donderdag 16 januari 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Election of judges to the European Court of Human Rights (tbc)

Werkbezoek
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee)

Vergadering
Parijs (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020

Werkbezoek
Berlijn (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Kernwapenbeleid UITGESTELD (vanwege buitenlandse verplichting van minister BuZa)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voedselveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Toezicht en handhaving

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen (verplaatst naar 6 februari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 15 januari 2020)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

UWV - ICT (LET OP: tijdstip gewijzigd)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel gesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (motie leden Diks en Stoffer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Marktonderzoek Lelystad Airport en Verkeersverdelingsregel

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Discriminatie (verplaatst naar 13 februari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep RTG Initiatiefnota "In Nederland beschik je over je eigen leven"

Vergadering
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (de pv is verzet naar 13/2)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Conferentie rechtsstaat

Rondetafelgesprek
Oude zaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Schriftelijke beantwoording op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Staatdeelnemingen van 21 november 2019 over Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam (HvR) en NS

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2018

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Artificiële intelligentie bij de politie (26643-652) (verplaatst naar 6 februari 2020)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (33199-32)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Integrale aanpak lachgas - 24077-452

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (TK 32127-236)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedurevergadering (afwijkende dag)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:00 uur

Werkbezoek Rusland

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over bouwlocatie Valkenburg (Zuid-Holland)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 18:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Werkbezoek aan het Internationaal secretariaat van de OVSE Parlementaire Assemblee

Werkbezoek
Kopenhagen (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit (verplaatst naar woensdag 15 januari 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)