Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 januari 2020
13:15 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • W.R. van Haga (Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 16-01-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 22-01-2020 13.00 - 15.00 Expertmeeting macro-economische ontwikkelingen i.h.k.v. Kennisagenda Handel
  • 29-01-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
  • 29-01-2020 14.00 - 15.00 Gesprek MARS Nederland inzake duurzaamheid, waarborging mensenrechten en IMVO-convenant
  • 05-02-2020 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst EU-Mercosur
  • 06-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 06-02-2020 t/m 08-02-2020 Werkbezoek Parijs
  • 13-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg IMVO
  • 20-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 24-02 t/m do 27-02 Werkbezoek Marokko
  Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart
  • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Noodhulp (nieuw ingepland)
  • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 09-04-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
  • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
  • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

  Nog te plannen commissieactiviteiten
  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)

  Nog te agenderen plenaire debatten
  Verwacht in week van 11, 12 en 13 februari: gecombineerd debat 35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)) & 35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

  12. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  48. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  54. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
   1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  23. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  37. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  63. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 3. 3

  Uitnodiging Taipei Representative Office voor bezoek aan Taiwan (Republiek China) in 2020

 4. 4

  Voortgang Orange Corners programma

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van Zaken oprichting Invest International

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Scorekaarten multilaterale organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Delegatie WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan, 8-11 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Factsheet en antwoorden op aanvullende vragen over CETA

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit (Kamerstuk 21501-32-1194)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding speciaal verslag 'Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de betaling voor variabele tranches' van ERK

 12. 12

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2019Z25946 Aan min. BuHa-OS - Verzoek om appreciatie verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement 19-12-2019
  2. 2019Z24374 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie voorstel voor besluit standpunt EU in Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie 05-12-2019
  3. 2019Z24375 Aan min. BuHa-OS - Rappel verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering 05-12-2019
  4. 2019Z20856 Aan min. BuHa-OS - Verzoek planningsbrief 2020 31-10-2019
  5. 2019Z19401 Aan min. BuHa-OS - Afschrift NL reactie op raadpleging EU-Africa Global Health Partnership 10-10-2019
  6. 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schriftelijke inbreng Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees 01-10-2019
  7. 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering 13-09-2019
 14. 14

  Verzoek brief voortgang maatregelen n.a.v. misstanden en seksueel misbruik in de noodhulpsector

  Te behandelen:

  Loading data