Algemeen overleg

Gevangeniswezen (verplaatst naar 6 februari 2020)

Algemeen overleg: "Gevangeniswezen (verplaatst naar 6 februari 2020)"Deze vergadering is verplaatst naar 6 februari 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Gevangeniswezen op 16 januari 2020