Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Discriminatie (verplaatst naar 13 februari 2020)

Algemeen overleg: "Discriminatie (verplaatst naar 13 februari 2020)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Discriminatie 16 januari 2020