Algemeen overleg : Voedselveiligheid

De vergadering is geweest

16 januari 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • C.A. Jansen (PVV)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  RIVM-rapport ‘Dietary sources of exposure to bisphenol A in the Netherlands’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Staat van Voedselveiligheid van de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  NVWA handhaving peutermelk vervolg na 1 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op RIVM Letter report “Mineral oils in food”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Cumulatieve blootstelling gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Incident Salmonella Goldcoast in varkensvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport 'Samen in de keten - Verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en VWS op het vlak van voedselveiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat besmet koeienvlees op de Europese markt is gekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapport “Opkomende voedselveiligheidsrisico’s” van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gebruik van niet-toegelaten ontsmettingsmiddel - Dutrirock Bedding Powder

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het Gezondheidsraadadvies over desinfectantia

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rectificatie incident Listeria in vleesproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Incident Listeria in vleesproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweede voortgangsrapportage actieplan Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afronding incident Listeria in vleesproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie en vervolg van Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2016

  Te behandelen:

  Loading data