Algemeen overleg

Voedselveiligheid

Algemeen overleg: "Voedselveiligheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg - Voedselveiligheid - 16 januari 2020 - 10.00-13.00 uur - agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 januari 2020, over voedselveiligheid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht dat besmet koeienvlees op de Europese markt is gekomen

Te behandelen: