Algemeen overleg : Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit (verplaatst naar woensdag 15 januari 2020)

De vergadering is verplaatst

16 januari 2020
18:30 - 21:30 uur
Commissie: Europese Zaken
Derde herziene convocatie vanwege toevoeging agendapunten*

Tevens wordt de mogelijkheid opengehouden om, als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, een nader schriftelijk overleg te plannen over de Raad Algemene Zaken d.d. 28 januari 2020 (met als inbrengtermijn dinsdag 21 januari 2020 om 16.30 uur), aldus besloten in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 19 december 2019.

Bijlage