E-mailprocedure : Voorstel gesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30 uur

De vergadering is geweest

16 januari 2020
12:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 16 januari 2020 13:35
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure voorstel gesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30 uur
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 16:50
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure voorstel gesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30 uur
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van Nispen (SP-fractie) en Van Ojik (GroenLinks-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, donderdag 16 januari om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Van: Nispen van M.
Verzonden: woensdag 15 januari 2020 16:32
Aan: Commissie J&V <
CC: Ojik van A.
Onderwerp: Voorstel SP en GL: kort rondetafelgesprek tolken en vertalers, op woensdag 22/1 om 10:30u
 
Geachte griffier,
 
Vriendelijk verzoek ik u, mede namens het lid Van Ojik (GL), dit verzoek als spoed emailprocedure aan de leden van de commissie voor te leggen.
Deze week voeren de tolken en vertalers actie, verschillende media hebben daarover bericht, waardoor het werk in de justitie- en asielketen wordt geraakt. Een aantal leden heeft per email informatie ontvangen en er zijn al 1 op 1 gesprekken gevoerd.
Mede namens GroenLinks wil de SP de vaste commissie voor JenV voorstellen op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van het actiecomité in gesprek te gaan, in de vorm van een rondetafelgesprek van 1 uur, op 22 januari van 10:30 – 11:30 (een tijdstip waarop het AO JBZ gepland was, dat inmiddels is omgezet in een SO).
Bij voorbaat dank voor het doorgeleiden van dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
Michiel van Nispen
Tweede Kamerlid voor de SP
 
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel SP en GL: kort rondetafelgesprek tolken en vertalers, op woensdag 22 januari 2020

    Te behandelen:

    Loading data