Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 januari 2020
14:00 - 14:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R. de Roon (PVV)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 16-01-2020 14.00 - 14.45 Procedurevergadering
  • do 16-01-2020 14.45 - 15.00 Delegatievergadering Werkbezoek Rusland
  • di 21-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
  • do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  • do 06-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Afghanistan
  • do 06-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 06-02-2020 19.30 - 22.00 Algemeen overleg Jemen gewijzigd tijdstip in verband met plenair debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van de 5G-frequenties
  • ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven - wordt op een ander moment ingepland
  • di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • di 11-02-2020 19.30 - 22.00 Algemeen overleg Nederlandse Polaire Strategie
  • wo 12-02-2020 14.00 - 17.00  Rondetafelgesprek Relatie met Rusland
  • do 20-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • ma 24-02 t/m vr 28-02 Werkbezoek Rusland
  • ma 02-03 t/m wo 04-03 Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië
  • do 05-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 19-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 02-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 23-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • ma 27-04 t/m vr 01-05 Werkbezoek NPV-toetsingsconferentie New York
  • wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 14-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen overleggen:
  • Algemeen overleg Mensenrechten China
  • Notaoverleg over de initiatiefnota Behoud het woud

  Te plannen plenaire debatten:
  52. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  65. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties (Weverling) (minister J&V, minister BZK, staatssecretaris EZK en minister BuZa)
  86. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  99. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  121. Debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
  4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
  20. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  33. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  58. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
 3. 3

  Uitnodiging voor Interparlementaire Conferentie (IPC) over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB), Zagreb 2-4 maart 2020

 4. 4

  Verzoek Iraakse Democratische Jongeren Unie Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over actuele situatie in Irak

 5. 5

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Stop de marteling van 1 miljoen Oeigoeren in China' d.d. 21 januari 2020

 6. 6

  Resultaten van onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Karabulut over onderzoek naar de betrokkenheid van gewapende groepen in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vertrouwelijke uitkomsten onderzoek naar betrokkenheid NLA-groepen bij operatie Peace Spring

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten onderzoek Afghanistan monitoring van overgedragen gedetineerden tijdens de Nederlandse bijdrage aan ISAF 2006-2010

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag NAVO Leaders Meeting van 3 en 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging aangehouden motie Sjoerdsma over de informatie afkomstig uit inlichtingen openbaar kan worden gemaakt ten behoeve van de strafzaak naar de moord op Ahmed Mola Nissi in 2017 in Den Haag (Kamerstuk 33783, nr.38)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2019 en de bijbehorende tweede suppletoire begrotingswet zijn opgetreden op de begroting V (Buitenlandse Zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) van 5 en 6 december 2019 te Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werking Visumcode

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief inzake het onderzoek “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de jaarplanning 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers in gevoelige onderwijs- en onderzoeksgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Stoffer en Verhoeven over opstellen van een Ruslandstrategie (Kamerstuk 33694-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen in Irak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over discriminatie van Papoea's aan de kaak blijven stellen (Kamerstuk 35300-V-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma 2020 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 20 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een interparlementaire commissievergadering over de prioriteiten van het EU-buitenlandbeleid voor de nieuwe institutionele cyclus

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de 18e herfstbijeenkomst van de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE PA), Marrakesh 4 t/m 6 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Berlijn van 28 november 2019 tot en met 30 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inventarisatie thema’s V-100

  Op maandag 25 mei 2020 zal de vierde editie van de V-100 plaatsvinden in het gebouw van de Tweede Kamer. Sinds 2017 is het in de Tweede Kamer traditie om enkele dagen na Verantwoordingsdag (de derde woensdag van mei) een V-100 te organiseren. Honderd mensen uit de samenleving onderzoeken op uitnodiging van de vaste commissie voor Financiën de jaarverslagen van enkele ministeries. Zij formuleren vragen bij de jaarverslagen vanuit hun eigen ervaring met een specifiek beleidsthema. Deze vragen worden vervolgens door de commissies voorgelegd aan de bewindspersonen. In 2019 werden hiervoor 100 MBO-studenten uitgenodigd; in 2020 zal het panel bestaan uit 100 jonge wetenschappers.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2019Z25955 Aan minister Buza - verzoek reactie brief burger rechtspositie lokale medewerkers diplomatieke posten 19-12-2019
  2019Z25186 Aan minister Buza - informatie automatiseringsproject Eidos 13-12-2019
  2019Z25142 Aan minister-president - rappel schrift overleg verantwoordelijkheid nevenfuncties leden Koninklijk Huis 13-12-2019
  2019Z25219 Aan minister Buza - feitelijke vragen mensenrechten China 12-12-2019
  2019Z23686 Aan minister Buza - verzoek reactie rapport over Consulaire dienstverlening 29-11-2019
  2019Z22973 Aan minister Buza - verzoek reactie Initiatiefnota Van Ojik en Diks: Behoud het woud 21-11-2019
  2019Z22879 Aan minister president - schrift overleg politieke verantwoordelijkheid mbt nevenfuncties leden Koninklijk Huis 07-11-2019 - de commissie besluit nogmaals te rappelleren
  2019Z21011 Aan minister Buza - actuele situatie Jemen 01-11-2019
  2019Z21002 Aan minister BuZa - Actuele situatie Afghanistan 01-11-2019
 31. 31

  Voorstel van het lid Karabulut voor een rondetafelgesprek over Afghanistan, ter voorbereiding op het plenair debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Sjoerdsma om op korte termijn een algemeen overleg te voeren over de inzet van Nederland in de VN Mensenrechtenraad

  Te behandelen:

  Loading data