Commissievergaderingen

Donderdag 20 december 2018

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Wapenexportbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek lid Van den Berg (CDA) om uitstel inbreng feitelijke vragen Uitzending van AVRO/TROS Radar d.d. 26 november 2018 over de Implant Files (medische implantaten)

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

SCP over de LHBT-monitor

Technische briefing

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel feitelijke vragenronde De Staat van het Consulaire – 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stint

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezeggingen gedaan tijdens het debat over uitkeringsfraude met de WW door arbeidsmigranten op 11 oktober 2018 - 17050-565

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering GEANNULEERD

Procedurevergadering
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering GEANNULEERD

Procedurevergadering
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EY Rapport Voorbereiding Douane Brexit

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Adaptieve krijgsmacht (verplaats naar 15 januari 2019)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer over voorbereiding Douane Brexit, vragen aan staatssecretaris Financiën

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Seksuele gezondheid - 32239-8

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) TK 34588-80

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg - 29247-264

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer over voorbereiding Douane Brexit, feitelijke vragen aan de Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (Kamerstuk 35086)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de wet basisregistratie ondergrond (bronhouderscha modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) 35088

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitzending van AVRO/TROS Radar d.d. 26 november 2018 over de Implant Files (medische implantaten) (verplaatst naar 16 januari 2019)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Derde voortgangsrapportage NVWA 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Maatschappelijke opvang (Let op; Het overleg zal aanvangen direct aansluitend aan de stemmingen)

Algemeen overleg