Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de wet basisregistratie ondergrond (bronhouderscha modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen) 35088

De vergadering is geweest

20 december 2018
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet basisregistratie ondergrond (bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen)

    Te behandelen:

    Loading data