Inbreng schriftelijk overleg : Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) TK 34588-80

De vergadering is geweest

20 december 2018
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Inbreng verslag schriftelijke overleg inzake de voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) d.d. 20 december 2018

    Te behandelen:

    Loading data