20
dec
Besloten debat
20 december 2018 14:00
Inbreng schriftelijk overleg

Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) TK 34588-80

Inbreng schriftelijk overleg: "Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) TK 34588-80"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) TK 34588-80 d.d. 20 december 2018

Agendapunten

1
Inbreng verslag schriftelijke overleg inzake de voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) d.d. 20 december 2018

Te behandelen: