Debat geweest
20 december 2018 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 8 t/m 16

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 20 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 20 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op luchtvaartuigen en de rol van de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Defensie Materieel Organisatie in het certificeringsproces

Te behandelen:

11
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-X)

Te behandelen:

13
Informatie over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag

Te behandelen:

20
Stafnotitie - Tijdlijn en motie-overzicht t.b.v. algemeen overleg Integrale aanpak veiligheid en integriteit op 19 december 2018
21
Vertrouwelijke stukken
22
Verzoek NLDA - FMW om gesprek met vaste commissie voor Defensie over professionalisering en ontwikkelingen binnen Defensie
23
Werkzaamheden van de commissie

Details

Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019       
 • 15-01-2019 16.30 - 17.30  Technische briefing  Adaptieve krijgsmacht (nieuwe datum)
 • 16-01-2019 12.30 - 15.30  Verzamel-algemeen overleg 
 • 17-01-2019 17.00 - 18.00  Voortzetting Algemeen overleg (tweede termijn) Integrale aanpak veiligheid en integriteit (nieuw ingepland) 
 • 24-01-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 24-01-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
 • 27-01 t/m 28-01  Werkbezoek  Brussel    
 • 06-02-2019 13.00 - 17.30  Rondetafelgesprek  Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid     
 • 07-02-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
 • 07-02-2019 15.30 - 19.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (gewijzigd tijdstip)   
 • 14-02-2019 10.30 - 11.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)    
 • 15-02-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Dienstencentrum Personele Zorg en Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DOSCO)   
 • 21-02-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019   
 • 07-03-2019 13.30 - 14.15  Procedurevergadering  
 • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek  Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO   
 • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019      
 • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad   
 • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 17-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  COID (DOSCO)  
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)   
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019     
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS) 

Plenaire activiteiten:
 • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Chroom-6 (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
 • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
 • Toekomst Defensie  (Meerderheidsdebat; Kerstens)