Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 december 2018
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 8 t/m 16

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitstel toezending beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Terugdringing van het toepassen van chroom-6 houdende verf op luchtvaartuigen en de rol van de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Defensie Materieel Organisatie in het certificeringsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage internationale militaire samenwerking 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de situatie in Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Programma overzicht Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eenmalige uitkering voor defensiepersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de afzonderlijke voortgangsrapportage over de F-35 en de halfjaarlijkse personeelsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel reactie op verzoek commissie om aandacht voor groep dienstslachtoffers van Nederlandse Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over drie onderzoeken die Defensie heeft ingesteld naar aanleiding van enkele gesignaleerde voorvallen op het gebied van sociale veiligheid en onwenselijk gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending beleidsdoorlichting Vorming Defensie Helikopter Commando

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toestemming deelname van ambtenaren aan gesprek over adaptieve krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inloophuizen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie om een nadere toelichting op de Klankbordgroep Adaptieve Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek NLDA - FMW om gesprek met vaste commissie voor Defensie over professionalisering en ontwikkelingen binnen Defensie

 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie

  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019       
  • 15-01-2019 16.30 - 17.30  Technische briefing  Adaptieve krijgsmacht (nieuwe datum)
  • 16-01-2019 12.30 - 15.30  Verzamel-algemeen overleg 
  • 17-01-2019 17.00 - 18.00  Voortzetting Algemeen overleg (tweede termijn) Integrale aanpak veiligheid en integriteit (nieuw ingepland) 
  • 24-01-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 24-01-2019 15.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
  • 27-01 t/m 28-01  Werkbezoek  Brussel    
  • 06-02-2019 13.00 - 17.30  Rondetafelgesprek  Initiatiefnota van het lid Van den Bosch over een ambitieus reservistenbeleid     
  • 07-02-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
  • 07-02-2019 15.30 - 19.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (gewijzigd tijdstip)   
  • 14-02-2019 10.30 - 11.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)    
  • 15-02-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Dienstencentrum Personele Zorg en Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DOSCO)   
  • 21-02-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019   
  • 07-03-2019 13.30 - 14.15  Procedurevergadering  
  • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek  Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO   
  • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019      
  • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensieraad   
  • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 17-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek  COID (DOSCO)  
  • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
  • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)   
  • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019     
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS) 

  Plenaire activiteiten:
  • Marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Chroom-6 (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Missie Mali (dertig leden-debat; Emiel van Dijk)
  • Toegang journalist Oldebroek (dertig leden-debat; Popken)
  • Toekomst Defensie  (Meerderheidsdebat; Kerstens)
 22. 22

  Gevolgen val kabinet België voor dossier mijnenbestrijdingsvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data