Procedurevergadering : Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

20 december 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Overzicht planning activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

 3. 3

  Desinformatie en beïnvloeding verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Digitale inclusie – iedereen moet kunnen meedoen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de subsidieregeling Stichting Prof mr. J.R. Thorbeckeleerstoel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op brief van het COC waarin wordt verzocht tot het direct ‘schoon schip maken’ en het verbreden van het onderzoek naar ‘homolijsten’ naar de bejegening door de overheid van LHBTI’s in zijn algemeenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een vraag en antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering begroting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsdoorlichting van artikel 7 “Arbeidszaken overheid” van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Right to Challenge regeling en stimulering bewonersinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksnotitie van prof. Wijte: Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken rondom de renovatie van het Binnenhof

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de reactie op het rapport “Thuis in de toekomst; Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking” van de Neprom

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Oprichting Transformatiefaciliteit, een financieringsfaciliteit voor binnenstedelijke transformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoek naar permanente bewoning van vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Samenhang evaluatie herziene Woningwet en Nationale woonagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift brief aan gemeenten over het beleidskader gemeentelijk standplaatsenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Resultaten flitspeiling en interviews sectoren 'zomertijd-wintertijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Flitspeiling inzake omschakeling tussen zomer- en wintertijd

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Vertrouwelijke inzage in stukken van de marktconsultatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Melding over Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van het lid Krol (50PLUS) dat 50PLUS begin volgend jaar met een initiatiefnota komt met als werktitel: Financieringsvoorstel Verduurzamen Sociale Huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en de democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van de leden Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over energielabels.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om een brief te vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken over wat er mis is gegaan bij de peiling over het mogelijk afschaffen van winter/zomertijd en wat de consequenties daarvan zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Van Raak (SP) voor een uitsplitsing van de agenda van de procedurevergaderingen BiZa in verband met de verschillende woordvoerderschappen.

  Te behandelen:

  Loading data