Debat geweest
20 december 2018 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Binnenlandse Zaken 20 december 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 20 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Overzicht planning activiteiten commissie Binnenlandse Zaken
6
Reactie op brief van het COC waarin wordt verzocht tot het direct ‘schoon schip maken’ en het verbreden van het onderzoek naar ‘homolijsten’ naar de bejegening door de overheid van LHBTI’s in zijn algemeenheid

Te behandelen:

7
Verslag houdende een vraag en antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-B)

Te behandelen:

8
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-IIB)

Te behandelen:

9
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35095-VII)

Te behandelen:

23
28
Voorstel van het lid Krol (50PLUS) dat 50PLUS begin volgend jaar met een initiatiefnota komt met als werktitel: Financieringsvoorstel Verduurzamen Sociale Huurwoningen

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Middendorp (VVD) om een brief te vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken over wat er mis is gegaan bij de peiling over het mogelijk afschaffen van winter/zomertijd en wat de consequenties daarvan zijn

Te behandelen: