Algemeen overleg : Maatschappelijke opvang (Let op; Het overleg zal aanvangen direct aansluitend aan de stemmingen)

De vergadering is geweest

20 december 2018
15:00 - 17:30 uur
Spreektijd maximaal 3 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

  Te behandelen:

  Loading data