Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 december 2018
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  F. van Oosten (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG COM (2018) 639

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging van parlement van Roemenië voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese Zaken (COSAC) d.d. 20-21 januari 2019

 4. 4

  Toestemming voor een technische briefing over het wetsvoorstel inzake Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit).

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning bij voorbereiding bezoek aan Frankrijk (Parijs) in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Europese Raad in Art. 50 samenstelling van 25 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 11 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere reactie op het verzoek van de commissie t.g.v. kabinetsreactie op rapport van de Europese Ombudsman inzake benoeming-Selmayr

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie Coöperatie- en Verificatiemechanisme (CVM) -rapporten Roemenië en Bulgarije 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Verzamelwet Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderhandelingsdocument EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op commissie over de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 11 december 2018 (Kamerstuk 21501-02-1933)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 8 november 2018 over het Meerjarig Financieel Kader

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda Europese Raad van 13 en 14 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsappreciatie EU Contingency Action Plan en toezeggingen schriftelijke informatievoorziening EU planning

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 december 2018, over het bezoek van Britse premier May over de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanvullende informatie risico’s voor de overheidsfinanciën van de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag Raad Algemene Zaken van 11 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ambassadeursconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nog te ontvangen brieven

  Aan minister BuZa - Kabinetsreactie op AIV-advies coalitievorming na Brexit en WRR-rapport Europese Variaties 14-11-2018 (23987-277/2018D54373)

  Besluit: Ter informatie.
 22. 22

  Voorbereiding cohesieraden

  - (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019: algemeen overleg plannen op donderdag 11 april 2019 te 15.30 - 17.30 uur
  - Cohesieraad dd 25 juni 2019: algemeen overleg plannen op woensdag 19 juni 2019 te 16.30 - 18.30 uur

  Besluit: De data zijn vastgesteld.
 23. 23

  Commissie-agenda

  03-01-2019 14:00 inbreng SO Raad Algemene Zaken dd 8 januari 2019
  16-01-2019 10:00 - 10:45 technische briefing WRR
  16-01-2019 10:45 - 11:30 technische briefing AIV
  17-01-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  20 t/m 21-01-2019 - voorzitters COSAC-conferentie in Boekarest
  23-01-2019 10:00 - 14:00 AO Brexit
  30-01-2019 14:00 - 17:00 AO EU-informatievoorziening/Transparantie  
  31-01-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  07-02-2019 13:30 plenair debat Staat van de Europese Unie
  14-02-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019
  14-02-2019 15:00 - 18:30 rondetafelgesprek Rule of Law
  17/18-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Hongarije
  21-02-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen
  14-03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
  14-03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law
  02-04-2019 19:30 - 21:30 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019  
  04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  11-04-2019 15:30 - 17:30 (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019
  12-04-2018 werkbezoek Brussel
  25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  15-05-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019     
  16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  19-06-2019 16:30 - 18:30 Cohesieraad dd 25 juni 2019
  20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
  04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering   
    
  Krokusreces: vrijdag 22 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019
  Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m 13 maandag mei 2019
  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

  Besluit: Werkbezoek naar Brussel plannen op vrijdag 12 april 2019 (mogelijke thema's: strategische agenda ER/voorbereiding Sibiu-top, EU-uitbreidingsstrategie, post-Brexit/nieuw partnerschapsakkoord).

  Noot: Het werkbezoek naar Parijs zou mogelijk eind april 2019 in combinatie met de Contactgroep Frankrijk kunnen worden gepland.
 24. 24

  Fiche: Mededeling betreffende de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij de beleidsvorming van de EU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data