Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wetsvoorstel aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (Kamerstuk 35086)

De vergadering is geweest

20 december 2018
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

    Te behandelen:

    Loading data