Commissievergaderingen

Donderdag 3 juli 2014

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Eerstelijnszorg (LET OP: AANVANGSTIJDSTIP VERVROEGD)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Slachtofferbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Sectorplan primair onderwijs en de reactie over de relatie met het Nationaal Onderwijsakkoord

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Vessel Protection Detachments (VPD) (verplaatst tot na het zomerreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 15:30 uur

Dierenwelzijn - is verplaatst naar 2 juli van 10.00 -14.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Op afstand bedienen van sluizen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk (verplaatst naar 13.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:45 uur

Gezondheidszorg Caribisch gebied

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Mensenhandel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Sluiting Philip Morris te Bergen op Zoom

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingregeling Nederland Curaçao

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Werkbezoek Vietnam (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. (33750-VI-123) (verplaatst naar 26 juni 2014)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 (31322-241)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Informele Raad Algemene Zaken (t.b.c.) 11/12 juli (zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Procedurevergadering OCW (Verplaatst naar 15.00 uur i.v.m. plenaire behanndeling VAO's)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:45 - 16:30 uur

Procedurevergadering (Evaluatie commissieactiviteiten + afsluiting vergaderjaar)

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

United Nations Working Group of Experts on People of African Descent (verplaatst naar 17.00 uur)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

voorbereidingsgroep rondetafelgesprek jeudgwerkloosheid

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:15 - 17:00 uur

Procedurevergadering (Evaluatie commissieactiviteiten) (Verplaatst naar 15.45 uur i.v.m. plenaire behandeling VAO's)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

United Nations Working Group of Experts on People of African Descent

Gesprek
(besloten)