Vergadering : voorbereidingsgroep rondetafelgesprek jeudgwerkloosheid

De vergadering is geweest

3 juli 2014
16:00 - 16:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geachte (plv.) leden van de Commissie SZW,
 
Op verzoek van de commissie vindt morgen nog een extra voorbereidingsoverleg plaats voor het rondetafelgesprek jeugdwerkloosheid. Deze bespreking is aansluitend aan het AO Philip Morris om 1600u gepland in dezelfde zaal (de Thorbeckezaal).
 
In de bijlage bij deze email treft u het programmavoorstel zoals dat afgelopen dinsdag in de procedurevergadering voorlag:
 
 • De voorstellen vanuit de SP-fractie waren hierin reeds verwerkt.
 • Vanuit de D66-fractie is voorgesteld om ook expliciet migrantenjongeren uit te nodigen en een wetenschapper met kennis van de problematiek waar migrantenjongeren tegenaanlopen uit te nodigen (bv vanuit FORUM).
 • Vanuit de VVD-fractie is voorgesteld om ook te focussen op de rol van de jongeren zelf, de rol van werkgevers en hoe deze jongeren aantrekkelijk worden voor werkgevers. Concrete suggestie is om het MKB (Noord), Brainport Eindhoven (omdat deze zelf een flexibele pool hebben gemaakt voor mensen) en De Vries Makkum (die hebben een on-the-site school waarin ze zelf mensen opleiden) uit te nodigen.
 
Tijdens de procedurevergadering is door de initiatiefnemers vanuit de PvdA-fractie aangedragen dat door hen beoogd was om zoveel mogelijk het gesprek met jongeren zelf te voeren. Om recht te doen aan dit oorspronkelijke plan én aan de extra voostellen vanuit de overige fracties is het voorstel vanuit de griffie om een extra ronde toe te voegen waarin wetenschappers en professionals kunnen worden uitgenodigd. Uiteraard kan dit ook anders. Het voorstel zou dan zijn:
 
Ronde 1: Problemen rondom jeugdwerkloosheid (10:00u – 11:00u)
 
 • Vertegenwoordigers van studentenbonden
 • Politieke jongeren partijen, FNV Jong, CNV Jongeren
 • Jongere werkgevers (werkgeversorganisaties)
 • Jongere organisatie beroep onderwijs
 • Vertegenwoordiger Alter Opus
 • Migrantenjongere
 
Ronde 2: Mogelijke oplossingen voor de jeugdwerkloosheid (11:15u – 12:15u)
 
 • Politieke jongeren partijen, FNV Jong, CNV Jongeren
 • Jongeren uit werkgeversorganisaties
 • Een jongere uit het team van de ambassadeur Jeugdwerkloosheid.
 • Succesvolle jongere met startersbeurs
 • Migrantenjongere
 
Ronde 3: Wetenschap en professionals (13:00u – 14:30u)
 
 • Wetenschapper: Paul de Beer
 • Wetenschapper: Fabian Dekker
 • Wetenschapper: Will Tinnemans
 • Expert migrantenjongeren vanuit FORUM
 • Vertegenwoordiger MKB (Noord)
 • Vertegenwoordiger Brainport Eindhoven
 • Vertegenwoordiger  De Vries Makkum
 
 
Ik hoor morgenmiddag 16u graag uw reactie op dit voorstel.
 
Hartelijke groet,
 
Bas de Ruijter
 
Adjunct griffier
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T 070 318 2064 |