Algemeen overleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

3 juli 2014
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3e HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen agendapunt*)
Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op een artikel van Trouw over passend onderwijs en de voorlichting aan ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Passend onderwijs en hoogbegaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs "Onderzoek bij vier instellingen naar toelating van studenten met een autismespectrumstoornis"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering motie Van Meenen (Kamerstuk 32 463, nr. 17) naar de invloed van lesmethoden op de ontwikkeling en diagnostiek van kinderen met dyslexie en/of dyscalculie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van het antwoord op de brief van Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland over passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de brief van Advies Onderwijsrecht m.b.t. pestdrama Leeuwarden en de rol van de Inspectie van Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een brief van een vader die vindt dat de school van zijn zoon geen passend onderwijs biedt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie inzake een brief van een leerling en haar moeder over tegenwerking bij overstap van speciaal naar regulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het weigeren van kinderen met diabetes op basisscholen

  Te behandelen:

  Loading data