Algemeen overleg : Eerstelijnszorg (LET OP: AANVANGSTIJDSTIP VERVROEGD)

De vergadering is geweest

3 juli 2014
9:30 - 12:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Realisatie doelmatig voorschrijven huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Dieetadvisering binnen de ketenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Proeftuinen, populatiekenmerken en uitkomstbekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verbreding van het farmacotherapeutisch overleg (FTO) met (wijk)verpleegkundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het RVZ-advies ‘De participerende patiënt’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bekostiging wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhangbrief bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kortdurend eerstelijns verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over Bekostiging wijkverpleging (30 597, nr. 440)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de voorhang bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Kamerstuk 33 578, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bestuurlijke afspraken bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data