Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 juli 2014
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten

  08-07-2014 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele RBZ Ontwikkelingssamenwerking
  09-07-2014 16.00 - 16.00 Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid
  16-08 - 24-08 werkbezoek Vietnam
  04-09-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  18-09-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  18-09-2014 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Economische missies en exportbevordering
  30-09-2014 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid
  01-10-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ - Handelsraad
  02-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  16-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  30-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  13-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  19-11-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ - Handelsraad
  27-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  16-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  30-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  13-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  19-11-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ - Handelsraad
  27-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  11-12-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  11-12-2014 15.00 - 17.00 Algemeen overleg RBZ - Ontwikkelingssamenwerking
  18-12-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens president van International Fund for Agricultural Development (IFAD), om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29-30 september 2014

 4. 4

  Wereldbank is on track: terugblik van de Nederlandse inzet bij de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 940-XVII) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken van de Sector Risico Analyse (SRA) in het kader van het beleid voor maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Studie naar investeerder-staat-geschillenbeslechting in TTIP

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om openbaarmaking brief d.d. 8 november 2013 inzake informatievoorziening mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mogelijke malversaties bij door Nederland gefinancierde organisaties (lopende onderzoeken per ultimo 2013 en de niet-bewezen vermoedens van malversatie).

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstelbrief toezegging brief over ‘Budget Internationale Veiligheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Migratie en Ontwikkeling 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek markteffecten herkomsttransparantie steenkool en voortgang afspraken met energiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nieuwe Instellingsbesluit Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (Instellingsbesluit NCP 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Mededeling rol van de private sector in ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Per 1 juli 2014 staan geen verzoeken van de commissie open.
 18. 18

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek verslag bezoek minister voor BuHa-OS aan Nigeria en Ghana t.b.v. een Algemeen Overleg

  Te behandelen:

  Loading data