Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 juli 2014
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • H. van Bommel (SP)
 • M. Servaes (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek China Circle, namens Chinese LGBT experts, bloggers en activisten, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. wetgevingstrajecten inzake homohuwelijk en voorkomen discriminatie d.d. 30 juli 2014

 3. 3

  geplande activiteiten


  15-07-2014 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 juli 2014
  19-08-2014 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Gymnich d.d. 29 en 30 augustus 2014
  03-09-2014 09.30 - 11.30 Algemeen overleg NAVO-Top
  04-09-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  11-09-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)
  18-09-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  02-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-10-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  16-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  30-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  06-11 - 07-11 Werkbezoek Interparlementaire conferentie inzake GBVB en GVDB d.d. 6-7 november 2014 in Rome
  12-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  13-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OVSE-Raad
  27-11-2014 16.00 - 18.00 Algemeen overleg NAVO-Raad
  10-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  11-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 4. 4

  Werkbezoek commissie in najaar 2014.

  De mogelijkheden voor het realiseren van een werkbezoek aan door de leden tijdens de vergadering voorgestelde landen worden onderzocht en (met daaraan gekoppelde mogelijke data) voorgelegd aan de commissie ter bespreking in de procedurevergadering van 4 september 2014.
 5. 5

  Verslag houdende een vraag en een antwoord inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 940-V) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Mensenrechtenrapportage over 2013 (32735, nr. 107)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Lijst van vragen en antwoorden over de mensenrechtensituatie in de Arabische regio (Kamerstuk 32735, nr. 103)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kennisgeving Nederlandse bijdrage NAVO Resolute Support

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het Egyptische vonnis tegen de Nederlandse journalist Rena Netjes

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang naar het onderzoek mishandeling diplomaat in Moskou

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ter kennisname voorgelegde verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van de commissie voor Buitenlandse Zaken inzake wetsvoorstel goedkeuring van het VN-wapenhandelsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  33 873 (R 2026) Nota naar aanleiding van het verslag inzale Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten onder Italiaans EU-voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: mededeling EU veiligheidsstrategie in Midden-Amerika en het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Notitie BOR over onderzoek Rekenkamer naar transparantie NAVO

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om de BOR te verzoeken ten behoeve van de delegatie naar de NAVO Assemblee een notitie op te stellen over het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de transparantie van de financiële middelen voor de NAVO.
 19. 19

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  2014Z10930 Aan min BuZa inbreng feit. vr. Informatie over samenwerking met landen die het Non-Proliferatie verdrag niet hebben ondertekend 12-06-2014
  2014Z10352 Aan minister Buza en Def - reactie op HCSS rapport 05-06-2014
  2014Z10350 Aan minister Buza - reactie petitie Moluccan Human Rights 05-06-2014
   
 21. 21

  Verzoek reactie minister op rapport human Rights Watch inzake Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek aan minister onderzoek mogelijkheden conferentie kernwapenvrij Midden Oosten.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek reactie minister op oproep Duitsland tot meer Europese solidariteit bij de opvang van Syrische vluchtelingen in Europa

  Te behandelen:

  Loading data