Debat geweest
3 juli 2014 | 15:00 - 15:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE:
(Wijziging tijdstip i.v.m. verschuiving plenaire agenda)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 3 juli 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene Agenda procedurevergadering OCW op 3 juli 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden: Besloten wordt tot het volgende tijdschema inzake het nog te ontvangen wetsvoorstel inzake studievoorschot

Details

 • Rond 1 september (afhankelijk van snelheid Raad van State) wetsvoorstel en nader rapport naar de Kamer;
 • 4 september: eerste procedurevergadering (afspraak maken over inbrengdatum verslag wetsvoorstel na 3 weken= 25 september);
 • Week 8  van september: ambtelijke technische briefing (bv. op dinsdag 9 sept);
 • Week 8 van  september: hoorzitting/rondetafelgesprek in TK (bv. op donderdag 11 sept);
 • 25 september inbrengdatum verslag wetsvoorstel.
2
Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 19 juni 2014.
3
Besluitenlijst extra-Procedurevergadering OCW d.d. 26 juni 2014.
4
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 17 juni 2014 is besloten de planning van het rondetafelgesprek passend onderwijs te handhaven op 19 juni 2014 van 14.00 - 16.30 uur.
5
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 27 juni 2014 is besloten een petitieverzoek te honoreren getiteld 'Zorgeloos naar school met diabetes'
6
Brievenlijst
9
Nadere toelichting op het Amendement van het lid Siderius dat regelt dat er wettelijke eisen worden gesteld aan de docenten en organisaties die onderwijzen in de (formele) trajecten om laaggeletterdheid te bestrijden

Te behandelen:

15
Aanbieding advies m.b.t. Tbo-maatregel van Onderwijsraad
18
Advieswensen Onderwijsraad
23
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Te behandelen:

32
Aanbieding verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 20 en 21 mei 2014 op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel

Te behandelen:

35
Geplande en ongeplande plenaire debatten op OCW terrein

Details

Week 27:
 • VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) en (AO d.d.18/06) (aangevraagd door het lid Van Dijk respectievelijk het lid Rog)
 • VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06) (aangevraagd door het lid Rog)
 
Week 37:
 • Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (33796)
 
Nog ongepland:
 • Debat over het passend onderwijs (aangevraagd door het lid Ypma 06-02-2014); komt te vervallen ivm AO Passend onderwijs op 3-7-2014.
 • Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (aangevraagd door het lid Klaver 11-02-2014)
 • VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (aangevraagd door het lid Beertema)
 • Dertigledendebat over het bericht ‘Leenstelsel schaadt studeren’ (aangevraagd door het lid Rog; 27-03-2014)
 • Debat over het negatief oordeel van de NVAO over 26 studies in de geesteswetenschappen (Van Meenen; 24-6-2014)
36
Geplande en nog te plannen nota- en wetgevingsoverleggen najaar 2014

Details

Reeds gepland:
 
 • Notaoverleg verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 10.00 – 16.00 uur
 • Notaoverleg Visienota Beroepsonderwijs op maandag 22 september a.s. van 10.00 – 18.00 uur
Nog te plannen:
 
 • Notaoverleg Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies "Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief" (33400-VIII-164)
  bijv. op maandag 29 september a.s. van 10.00 – 18.00 uur
 • Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel cultuur
  op maandag 10 november a.s. van 10.00 – 18.00 uur
 • Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel media
  op maandag 24 november a.s. van 10.00 – 18.00 uur
37
Aanbod MBO Raad om een miniconferentie te organiseren met MBO-bestuurders, leraren en studenten ter voorbereiding op het notaoverleg Ruimbaan voor vakmanschap: een toekomst gericht mbo.

Te behandelen: