Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

3 juli 2014
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • W. Koolmees (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 juni 2014 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Door middel van emailprocedures genomen besluiten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Fiscale verzamelwet 2014 (33950)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsnota 2014 c.a.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het begrotingsproces 2014 m.b.t. ontwikkelingshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het MOB-rapport 'Bereikbaarheid van geldautomaten'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Revisie cijfers van het CBS inzake nationale rekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Start bankenunie en gevolgen voor organisatie DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken centrale Wft-examinering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Brede agenda Belastingdienst (Kamerstuk 31066, nr. 201)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de brief van de gemeente Sluis inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Procesverstoring in het berichtenverkeer tussen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Belastingdienst i.v.m. zorgtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het bericht”‘Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiscale behandeling vermogensinstrumenten banken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Mogelijke verduistering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Artikel 13-conferentie in Rome (maandag 29 en dinsdag 30 september 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag van het ESM en het jaarverslag van het auditcomité van het ESM over het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de Eurogroep en ECOFIN-Raad van 19 en 20 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek om kabinetsreactie op ACM-rapport over toetredingsdrempels financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbod technische briefing CPB-boek "Roads to recovery"

  Besluit: Aanbod van het Centraal Planbureau (CPB) accepteren; de openbare technische briefing wordt georganiseerd vóór Prinsjesdag.
  Noot: In dit op 19 juni jl. door het CPB gepubliceerde Engelstalige boek wordt geanalyseerd hoe de Nederlandse economie er op dit moment voorstaat en welke mogelijkheden voor economische groei er de komende jaren zijn. Zie: http://www.cpb.nl/publicatie/roads-to-recovery en de speciale webpagina http://www.cpb.nl/campagne/cpb-boek-roads-to-recovery.
 25. 25

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken diverse fiscale stukken en brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op het jaarverslag van BIS (Bank for International Settlements)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brief over aanpak van swaps in het MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inbrengdata in het reces

  Besluit: De leden van de commissie worden geattendeerd op twee inbrengdata voor het verslag in het zomerreces (zie de noot).
  Noot: Het betreft de volgende twee wetsvoorstellen:
  1. Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (afschaffing overheidsbijdrage, invoering Europees bankentoezicht, bestemming door AFM en DNB opgelegde dwangsommen en boetes) (33957) (Inbrengdatum: donderdag 10 juli 2014 om 14.00 uur); en
  2. Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (33964) (Inbrengdatum: dinsdag 15 juli 2014 om 14.00 uur).