Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 juli 2014
9:00 - 10:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • R.W. Knops (CDA)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vervolg informatievoorziening Groot Project Vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Post-missiebeoordeling Nederlandse bijdrage SFIR

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de uitzending van Nieuwsuur over de problemen van Afghaanse tolken in Nederlandse dienst, gedurende de ISAF-missie in de Afghaanse provincie Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afghaanse tolken en regeling tolken Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de vraag van de commissie over het F-35 Selected Acquisition Report 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van het bezoek aan Israël op 19 en 20 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag aan van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2013 (Kamerstuk 33 750 X, nr. 59)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) 2013 (Kamerstuk 33 750-X-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 X)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de brief met een reactie op berichten over het defensiebudget (Kamerstuk 33763, nr.42)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op toezeggingenoverzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gevolgen hervorming langdurige zorg voor de veteranenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afhandeling m.b.t. de aankoop van drie woningen in Nerhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de bijeenkomst van de Navo-defensieministers te Brussel op 3 en 4 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang NH-90 project

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst van vragen en antwoorden over geluidsproblematiek en corrosie bij de NH-90

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Overzicht Nederlandse helikoptercapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpassing project Langer Doorvliegen F-16 - Instandhouding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over intrekken Verklaring van Geen Bezwaar

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de berichtgeving van gevaarlijke stoffen op de POMS-sites

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding rapport ‘LGBT military personnel, a Strategic Vision for inclusion’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over het jaar 2013(Kamerstuk 29 924, nr. 106)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Behoeftestelling project Midlife Upgrade Landing Craft Utility

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitkomsten van de Gateway Review en gevolgen voor sourcing IV/ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek Ministerie van Defensie, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), om een gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 14 oktober 2014

  Besluit: Gesprek plannen op dinsdag 14 oktober 2014 van 16.15 tot 17.00 uur en deelname van leden per mail inventariseren.
 28. 28

  E-mailprocedure: minister van EZ niet bij AO informatievoorziening vervanging F-16

 29. 29

  Email procedure: Beantwoording vragen over uitspraken van een voormalig dronepiloot agenderen voor AO MIVD 2 juli

 30. 30

  Update webdossier Vervanging F-16

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitnodiging Koninklijke Marine voor uitreiking herinneringsmedaille Zr.Ms. De Zeven Provinciën d.d. 5 september 2014

 32. 32

  Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor uitreiking herinneringsmedaille (HVO) ‘ATF-25’ en Det KMar d.d. 10 juli 2014

 33. 33

  Uitnodiging PAX en meerdere organisaties voor 'Nationale Srebrenicaherdenking' d.d. 11 juli 2014

 34. 34

  Planning behandeling dossier Vessel Protection Detachments

  Besluit: vooruitlopend op de nog te ontvangen beleidsbrief is de volgende behandeling voorzien op basis van eerdere besluitvorming:
  • Technische briefing op 1 oktober 2014
  • Rondetafelgesprek op 15 oktober 2014
  • Algemeen overleg met vier ministers op 11 november 2014
 35. 35

  Werkzaamheden van de commissie

  • 02-07-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NH-90 helikopter
  • 02-07-2014 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Toezeggingen m.b.t. marinierskazernes
  • 02-07-2014 13.00 - 15.00 Algemeen overleg MIVD
  • 02-07-2014 19.00 - 21.00 Algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie
  • 03-07-2014 09.00 - 10.00 Procedurevergadering
  • 10-07-2014 14.00 - 16.00 Medaille-uitreiking: ATF-25 en Det KMAR te Vliegbasis Volkel

  Zomerreces: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014
  • 02-09-2014 17.30 - 18.30 Informeel gesprek met minister Defensie (Besluit: verplaatsen i.v.m. Conferentie NAVO-assemblee)
  • 03-09-2014 12.00 - 14.00 Algemeen overleg EU-Defensieraad
  • 03-09-2014 15.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Post-missie beoordeling SFIR Irak
  • 04-09-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 5-09-2014 14.00 - 16.00 Medaille-uitreiking Zr.Ms. De Zeven Provinciën te Rotterdam
  • 10-09-2014 11.00 - 12.00  Technische briefing  Tussentijdse evaluatie overige operaties
  • 11-09-2014 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Post-missie beoordeling SFIR Irak
  • 18-09-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 19-09-2014 09.30 - 16.00  Werkbezoek  CZSK vaardag Onderzeedienst
  • 26-09-2014 11.30 - 16.00  Werkbezoek  Commando-overdracht van de Zeestrijdkrachten
  • 01-10-2014 13.00 - 14.00 Technische briefing VPD
  • 02-10-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 02-10-2014 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  Tussentijdse evaluatie overige operaties
  • 06-10-2014 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Landstrijdkrachten (op basis van op korte termijn te ontvangen programma wordt deelname geïnventariseerd)
  • 15-10-2014 10.00 - 13.00 Hoorzitting/Rondetafelgesprek VPD
  • 16-10-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014
  • 30-10-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 03-11-2014 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten (onder voorbehoud)
  • 11-11-2014 16.00 - 19.00 Algemeen overleg VPD
  • 12-11-2014 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  Europees Defensie Samenwerking.
  • 13-11-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 13-11-2014 15.00 - 17.00 Algemeen overleg EU-Defensieraad
  • 27-11-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 11-12-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 12-12-2014 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Diensten Centra (onder voorbehoud)
  • 18-12-2014 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

  12-02-2015 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad 
  30-04-2015 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad

  Plenaire activiteiten:
  • Dertigledendebat over de JSF met de minister van EZ en de minister van Defensie (aanvrager De Roon)


   
 36. 36

  CZSK vaardag Onderzeedienst 19 september 2014 te Den Helder