Commissievergaderingen

Donderdag 31 oktober 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norfolk, Virginia en Washington, United States (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Vergadering (werkgroep)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Gesprek met het Presidium over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, met name over de aanbevelingen die de Tweede Kamer betreffen (B en C)

Gesprek
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Voorbereidingsgroep seminar Markt en moraal

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Forensisch onderzoek

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Rapporteurs begroting SZW 2020

Vergadering
Kuyperkamer (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Ontwikkelingssamenwerking (Geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Maatschappelijk middenveld (verplaatst naar 7 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (procedurevergadering is komen te vervallen i.v.m. de plenaire begrotingsbehandeling BiZa (hoofdstuk VII))

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie (TK 35292)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapporten ILT en RIVM over GenX

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Grüne Woche 2020

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

Gesprek
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de Woonbond en andere woningcorporaties voor de aanbieding van een petitie over de resultaten van een onderzoek naar de wooncrisis/het initiatief voor de sociale-media-campagne #ikwileenhuis op maandag 11 november 2019 van 12.30-12.45 uur (voorafgaand...

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Filmvertoning An Ocean Story (Locatie: Van Someren-Downerzaal)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Aanbesteden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met DG BUDG Gert Jan Koopman inzake MFK

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

MBO Raad over nieuwste benchmark mbo

Technische briefing
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Cybersecurity (is verplaatst naar 30 oktober 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Ontvangst Malinese delegatie waterbeheer

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal