Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 31 okt
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 31 oktober

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
week van 11 november begrotingsbehandeling Buza
ma 11-11-2019 11.30 - 12.45 Gesprek Minister van Buitenlandse Zaken van India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar: deelname van de leden inventariseren
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 19-11-2019 13.45 - 14.00 Petitie Geweld tegen kinderen in bezet Palestijns gebied
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 28-11 t/m vr 29-11 Werkbezoek Berlijn
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 18.30 - 22.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid
do 19-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
di 15-01-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
ma 02-03 t/m wo 04-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië
wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Nog te plannen algemeen overleggen:
- Consulaire dienstverlening
- Afghanistan: na kerstreces. Besluit: De minister verzoeken de Kamer ten behoeve van dit AO in een brief te informeren over de actuele situatie in Afghanistan.

Te plannen plenaire debatten:
55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
91. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
107. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
Het lid Karabulut zal de dertigledendebatten over Afghanistan (nr. 25 en nr. 63) intrekken, aangezien de onderwerpen van deze debatten worden besproken in het nog te plannen Algemeen Overleg over Afghanistan.
 
3
Planning procedurevergaderingen eerste helft van 2020

Details

Steeds op een donderdag van 12.30 uur tot 13.15 uur op de volgende data:
16 januari, 6 februari, 20 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 23 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 2 juli.
4
Verzoek Ambassade van Frankrijk, namens Directeur Afrika en Indische Oceaan van het Franse ministerie voor Europa en Buitenlandse Zaken, over voorstel m.b.t. combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF) d.d. 5 november 2019
5
Gesprek met de vicevoorzitter van het Nationaal Volkscongres van China, dhr. Ji Bingxuan, en zijn delegatie

Details

Besluit: Gesprek plannen op donderdag 14 november 2019 van 10.30 tot 11.30 uur (mits geen overlap plaatsvindt met plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2020).
Deelname van de leden aan het gesprek inventariseren.
6
Verzoek NVMP-Artsen voor Vrede aan de commissie om aantal buitenlandse gasten te ontvangen voor een diner in de Kamer op dinsdag 26 november 2019 vanaf 19.00 uur

Details

Op dinsdag 26 november 2019 van 13.00-18.00 uur organiseert de NVMP in het Vredespaleis te Den Haag, met steun van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken, een bijeenkomst onder de titel Urgent appeal for a nuclear weapon free world, ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. De NVMP verzoekt om een gesprek van de commissie met enkele van de buitenlandse gasten die spreken op de conferentie, in de vorm van een diner in de Kamer.
Besluit: Mogelijkheden voor een ontmoeting op dinsdagavond 26 november nader onderzoeken (waarbij tevens wordt nagegaan om welke sprekers het gaat) en deelname van de leden inventariseren.
7
Uitnodiging van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Nationale Vergadering van Armenië voor een bezoek aan Armenië
8
Verzoek International Campaign for Tibet voor gesprek met delegatie Tibetaanse parlement in ballingschap 21 november.
9
Verzoek Mossawa Center, namens de directeur, voor gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de situatie van Palestijnse Arabische burgers van Israël d.d. 25 november 2019
11
Voorstel programma rondetafelgesprek Rusland

Details

In besloten deel procedurevergadering.
12
Verzoek van de ambassade van Pakistan, namens minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, om een gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 18 november 2019
13
Reactie op het voorstel van de leden Ouwehand en Van Raan over een internationale waarnemingsmissie naar China om toe te zien op het ruimen van varkens als maatregel tegen de varkenspest

Te behandelen:

14
Reactie op de motie van het lid Van Helvert c.s. over met spoed bijeen roepen van de NAVO-raad (Kamerstuk 21501-02, nr. 2067)

Te behandelen:

15
Antwoorden op feitelijke vragen over de uitvoering van de motie van de leden Van Helvert en Koopmans over de internationale inspanningen van de Koningin en de motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over de politieke verantwoordelijkheid met betrekking tot nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis

Te behandelen:

19
Nadere beantwoording van vragen over de gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt (Kamerstuk 35000-V-83)

Te behandelen:

21
Antwoorden op feitelijke vragen over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2020

Te behandelen:

28
[EU-SIGNALERING] BUZA - AO op 8 oktober over de Raad Buitenlandse Zaken van 14 oktober 2019
30
Stafnotitie - Gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken van Irak
31
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2019Z20402 Aan minister Buza - schrift overleg wetsvoorstel Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië  17-10-2019
  2. 2019Z18258 Aan minister Buza - informatiebeveiliging 27-09-2019
  3. 2019Z18359 Aan minister Buza - Verzoek planningsbrief 2020 27-09-2019
  4. 2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven  13-09-2019
  5. 2019Z17161 Aan minister Buza - stvz verzoek bijdrage maritieme veiligheid Golfregio 13-09-2019
32
Verzoek van het lid Ploumen om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een reactie op het artikel 'Irak moet eigen IS-strijders zelf berechten' (NRC, 29 oktober 2019)

Te behandelen:

33
Verzoek van het lid Koopmans voor een technische briefing over het kernwapenbeleid, voorafgaand aan het algemeen overleg Kernwapenbeleid op 12 december

Te behandelen: