Algemeen overleg : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

31 oktober 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Azolenresistentie Aspergillus

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste appreciatie rapportage tussenevaluatie Nota gezonde groei, duurzame oogst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport Honingbijen surveillance programma

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Particulier gebruik van biociden in en om het huis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van enkele moties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij woningen en informatie over enkele toezeggingen over omwonenden en cumulatie, alsmede over de stand van zaken rond het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Bisschop over voortzetting van het programma Groene Veredeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  SCoPAFF gewasbescherming 21 en 22 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorkomen van het ontstaan en van het verspreiden van resistentie bij de schimmel Aspergillus fumigatus tegen azolen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken diverse onderwerpen gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, "Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd" (Kamerstuk 27858-461)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data