31
okt
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg: "Gewasbeschermingsmiddelen"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 31 oktober 2019; agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

7
Uitvoering van enkele moties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij woningen en informatie over enkele toezeggingen over omwonenden en cumulatie, alsmede over de stand van zaken rond het bijenrichtsnoer

Te behandelen:

10
(Nog te ontvangen) antwoorden op feitelijke vragen over de PBL rapportage 'Tussenevaluatie Nota gezonde groei, duurzame oogst'