Algemeen overleg

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)

Algemeen overleg: "Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO, AO GEANNULEERD

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten