Algemeen overleg : Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

31 oktober 2019
10:15 - 13:15 uur
HERZIENE CONVOCATIE
AO geannuleerd

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapportage sectorakkoorden funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoord op vragen commissie over het geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geactualiseerd sectorakkoord VO

  Te behandelen:

  Loading data