Procedurevergadering

Vergadering

Procedurevergadering: "Vergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Tijdelijke commissie Digitale toekomst - 31 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging KPMG voor werkbezoek over artificial intelligence (AI)
3
Concept-offerteaanvraag Casusonderzoek

Details

Voorstel: Stukken zijn per mail nagezonden.
4
Onderzoek Algemene Rekenkamer
5
Overzicht komende bijeenkomsten op het gebied van digitalisering