Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst cie. BuHa-OS d.d. 31 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering BuHa-OS 31 okt

Deelnemers


Agendapunten

2
Activiteiten commissie

Details

 • 31-10-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 06-11-2019 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek CETA: de commissie houdt vast aan het eerder goedgekeurde programma.
 • 06-11-2019 13.00 - 13.30 Gesprek Canadese ambassadeur inzake CETA
 • 06-11-2019 13.30 - 14.00 Gesprek dhr. Houben (Europese Commissie) inzake CETA
 • 06-11-2019 16.00 - 17.00 Technische briefing CETA
 • 07-11-2019 12.00 - 14.30 Algemeen overleg Maatschappelijk Middenveld
 • 12-11-2019 17.00 - 18.00 Gesprek AIV over advies "Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond"
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-11-2019 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking -> Vanwege buitenlandse reis minister wordt gezocht naar een nieuwe datum.
 • 20-11-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • 20-11-2019 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
 • 21-11-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake aandachtspunten bij begroting 2020 (onder voorbehoud voldoende deelnemers)
 • 21-11-2019 14.00 - 16.00 Rondetafelgesprek UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights
 • 201948 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 03-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Handelsbevordering
 • 04-12-2019 11.30 - 12.30 Technische briefing Handelsovereenkomst Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
Kerstreces: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari

Nog te agenderen plenaire debatten:
14. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
51. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
57. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
26. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
40. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
68. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
3
Planning procedurevergaderingen eerste helft 2020

Details

Steeds op een donderdag van 13.15 tot 14.00 uur, op de volgende data:
16 januari, 6 februari, 20 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 16 april, 23 april, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 2 juli.
 
5
Aanbod PBLCO, namens Movement On The Ground, over situatie in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden d.d. 7 november 2019
6
Werkbezoeken

Details

In besloten deel procedurevergadering.
7
Stafnotitie - Stand van zaken Kennisagenda 2019

Details

In besloten deel procedurevergadering.
8
Stafnotitie - Kennisagenda: Voorstel voorbereidingsgroep Handel

Details

In besloten deel procedurevergadering.
14
Informatieafspraken Mercosur
16
Stafnotitie - Begroting BuHa-OS 2020
17
Stafnotitie - UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights
19
Onbeantwoorde brieven bewindspersonen

Details

 1. 2019Z19399 Aan min. BuHa-OS - Kwartaalrapportage Voortgang Handelsakkoorden d.d. 10-10-2019 -> Minister wordt verzocht brief vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen.
 2. 2019Z19401 Aan min. BuHa-OS - Afschrift NL reactie op raadpleging EU-Africa Global Health Partnership d.d. 10-10-2019
 3. 2019Z19400 Aan min. BuHa-OS - Uitvoering motie Thieme over ODA percentage t.o.v. BNI d.d. 10-10-2019
 4. 2019Z19095 Aan min. BuHa-OS & min. BuZa - Verzoek ambtelijke ondersteuning werkbezoek Parijs d.d. 01-10-2019
 5. 2019Z18785 Aan min. BuHa-OS - Schrift inbreng Akkoord EU en VS over aanpassing MoU over rundvlees d.d. 01-10-2019
 6. 2019Z18413 Aan min. BuHa-OS - Afschrift reactie raadpleging evaluatie handelscomponent in associatieakkoorden d.d. 27-09-2019
 7. 2019Z17248 Aan min. BuHa-OS - Verzoek inzake openstaande toezeggingen d.d. 13-09-2019 -> Minister wordt verzocht brief vóór de begrotingsbehandeling aan de Kamer te sturen.
 8. 2019Z17247 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief derden over handels- en investeringsbevordering d.d. 13-09-2019
 9. 2019Z17245 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie eerste concept UN Binding treaty Business and Human Rights d.d. 13-09-2019 -> Minister wordt verzocht brief vóór het RTG UN Binding Treaty d.d. 21 november aan de Kamer te sturen.
 10. 2019Z17246 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie motie Bouali c.s. Colombia d.d. 13-09-2019
 11. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - Afschrift vragen Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 12. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - Verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019 -> Minister wordt verzocht, indien het rapport tijdig openbaar is, de brief vóór het RTG UN Binding Treaty d.d. 21 november aan de Kamer te sturen.