Commissievergaderingen

Woensdag 27 maart 2019

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Haga: “Een goede bedoeling is niet altijd een goed idee: een voorstel tot bestrijding van weeshuistoerisme”

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsongeschiktheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Sociale veiligheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Patiëntenorganisaties ME/CVS

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Doorrekeningen Klimaatakkoord

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[EMAILPROCEDURE] Vaststellen programma rondetafelgesprek Klimaattafel 'Landbouw'

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 12:25 uur

Voorbereidingsgroep Mestbeleid

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:25 - 12:55 uur

Voorbereidingsgroep invulling en mandaat voor het rapporteurschap Natuur

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

situatie Oeigoeren

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

PBL-studie 'Circulaire economie in kaart'

Technische briefing
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure m.b.t. het verplaatsen van de technische briefing over de evaluatie van de Woningwet en het huurakkoord op 28 maart 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 28 maart)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

PGB (verplaatst naar 4 april)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Sectorbrede aspecten Klimaatakkoord

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Pacht

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Troelstrazaal

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

OVSE PA - gesprek met OVSE PA President Tsereteli

Gesprek
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Besloten gesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland over FATCA

Gesprek
Klompezaal (besloten)