Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 27 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 27 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Provincie Gelderland en FoodValley voor werkbezoek 'Van boer naar consument'
6
SCoPAFF op 21 en 22 maart 2019 en reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over het stopzetten van een Nederlands onderzoek naar glyfosaat door Monsanto omdat ze de resultaten ‘niet acceptabel’ vonden

Te behandelen:

7
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
 • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) 
 • Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten (aangevraagd door het lid Wassenberg op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
 • Dertigledendebat over de ontbossing in Nederland die niet gecompenseerd hoeft te worden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
9
Stafnotitie - Voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek Plantgezondheid op 16 april 2019
10
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep Mestbeleid tot invulling van het prioritair kennisthema Mestbeleid in 2019
11
Advies van de vaste commissie voor Financiën tot beëindiging van de status van het groot project Ecologische Hoofdstructuur

Te behandelen:

12
Parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2018

Details

Op woensdag 15 mei 2019 ontvangt de Kamer de jaarverslagen en de slotwetten van 2018. Het jaarverslag van 2018 is gebaseerd op de begrotingswetten voor dat jaar. Dat betekent dat er één jaarverslag en slotwet Economische Zaken wordt opgesteld, die ondertekend wordt door de bewindspersonen van EZK en LNV. Wel bestaat deze begroting uit afzonderlijke begrotingsstaten voor EZK en LNV.

Te behandelen:

16