Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 27 maart 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst cie Koninkrijksrelaties d.d. 27 maart 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
15
Besloten gesprek met het College financieel toezicht (Cft)

Details

Er zal een besloten voortgangsgesprek worden ingepland met het Cft.
16
Verzoek van het lid Özutök om de staatssecretaris Koninkrijksrelaties te verzoeken om een brief inzake de afstemming van activiteiten NGO's (m.n. UNICEF) op de BES-eilanden, mede in relatie tot het hierover besprokene tijdens de plenaire behandeling begroting Koninkrijksrelaties 2019

Te behandelen:

17
Verzoek van het lid Bosman om staatssecretaris BZK om een brief te vragen waarin wordt ingegaan op de geruchten dat tijdens de recente verkiezingen op Bonaire misbruik is gemaakt van volmachten en ook wordt ingegaan op de (eventuele) beëindiging van het gebruik van volmachten

Te behandelen: