Algemeen overleg : Sociale veiligheid in het onderwijs

De vergadering is geweest

27 maart 2019
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 7 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe cijfers over pesten in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Veiligheid bij Techniek College Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Veiligheidsmonitor po/vo 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data