Hoorzitting / rondetafelgesprek

Vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Vliegveiligheid en vogelaanvaringen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Vliegveiligheid en vogelaanvaringen d.d. 27 maart

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma

Details

Doel van het rondetafelgesprek

Vergroten van de aanwezige kennis in de commissie over vliegveiligheid en het op diervriendelijke wijze voorkomen van vogelaanvaringen. Het rondetafelgesprek dient ter voorbereiding op het algemeen overleg vliegveiligheid (d.d. 3 april) en zal meer inzicht bieden in de actuele discussie over het risico op vogelaanvaringen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de situatie rond Lelystad Airport waar momenteel de vraag nadrukkelijk op tafel ligt of alle gevolgen wel voldoende zijn onderzocht. Op tafel liggen vragen als: wat is het risico op vogelaanvaringen en hoe kunnen vogelaanvaringen worden voorkomen?

Blok 1: inschatting risico’s  - 15.00 – 16.00 uur
 • Kees de Pater- Vogelbescherming
 • Rob Lensink - Bureau Waardenburg
 • Luit Buurma - expert vogelaanvaringen
 • Maarten Loonen - Universitair Hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen
 • Theunis Piersma- Hoogleraar trekvogelecologie RUG, ziet af van deelname
 • Berend Voslamber – Sovon, ziet af van deelname
 • Frits Bloemendaal - Onderzoeksraad voor Veiligheid, ziet af van deelname
 
Blok 2: oplossingsrichtingen - 16.00 – 17.00 uur
 • Bart Ebbinge - WUR / Alterra / Geese.org / co-auteur rapport ‘Hoe het risico op aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen op Schiphol geminimaliseerd kan worden’, 2007)
 • Robert Jonker - Clear Flight Solutions, bird control systemen
 • Hans van Gasteren - Koninklijke Luchtmacht, bureau natuur
 • Peter van Poelgeest - Duurzaam Fauna Advies
 • Judy Shamoun-Baranes - UvA Bird Tracking System, verhinderd
 • Diederik van Liere- CABWIM, ziet af van deelname
2
Doel van het rondetafelgesprek

Details

Vergroten van de aanwezige kennis in de commissie over vliegveiligheid en het op diervriendelijke wijze voorkomen van vogelaanvaringen. Het rondetafelgesprek dient ter voorbereiding op het algemeen overleg vliegveiligheid (d.d. 3 april) en zal meer inzicht bieden in de actuele discussie over het risico op vogelaanvaringen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de situatie rond Lelystad Airport waar momenteel de vraag nadrukkelijk op tafel ligt of alle gevolgen wel voldoende zijn onderzocht. Op tafel liggen vragen als: wat is het risico op vogelaanvaringen en hoe kunnen vogelaanvaringen worden voorkomen?
5
Position papers:

Te behandelen: