Algemeen overleg : Pacht

De vergadering is geweest

27 maart 2019
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE:  3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Start van de evaluatie pacht en pachtnormen 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport 'Evaluatie pachtregelgeving'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Pachtnormen 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsstandpunt inzake de evaluatie van het pachtsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gewijzigde tarieven grondkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van de heer en mevrouw H. d.d. 8 juli jl. 2014 over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over over Pacht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Pachtnormen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding LEI-rapport ‘Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bemiddelaar pachtherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Pachtnormen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Pachtnormen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Hoofdlijnenbrief herziening pachtbeleid

  Te behandelen:

  Loading data