Algemeen overleg

Pacht

Algemeen overleg: "Pacht"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Pacht op 27 maart 2019; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 maart 2019, over Pacht

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van de heer en mevrouw H. d.d. 8 juli jl. 2014 over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen)

Te behandelen: