Algemeen overleg

PGB (verplaatst naar 4 april)

Algemeen overleg: "PGB (verplaatst naar 4 april)"Deze vergadering is verplaatst naar 4 april 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg PGB - 27 maart 2018 - 14.30-18.30 uur - agendapunten toegevoegd