Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 27 maart
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 27 maart

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid op het verzoek voor een gesprek over implementatie aanbevelingen voor Veiligheid vliegverkeer Schiphol
3
Instemming van de staatssecretaris van Defensie met deelname van de Commando Luchtstrijdkrachten aan het rondetafelgesprek vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Te behandelen:

4
Uitnodiging CBR voor een werkbezoek en een gesprek met de Raad van Toezicht op maandag 13 mei
15
Stafnotitie Heroverweging grootprojectstatus HSL-Zuid
24
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

27-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide – Zaarderheiken
27-03-2019 14.00 - 15.00 Technische briefing PBL-studie 'Circulaire economie in kaart'
27-03-2019 15.00 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Vliegveiligheid en vogelaanvaringen
28-03-2019 09.00 - 10.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer 'Cybersecurity van waterwerken'
28-03-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen
28-03-2019 13.00 - 16.00 Technische briefing HSL-Zuid
02-04-2019 13.30 - 13.45 Petitie Het weren van goederentreinen uit woonwijken
03-04-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
04-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
04-04-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzame luchtvaart
09-04-2019 13.30 - 13.45 Petitie Automontagebranche: “van onbekommerd gebruik naar hergebruik”
10-04-2019 13.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Afhandeling van de containerramp MSC Zoe
11-04-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
15-04-2019 10.00 - 15.15 Werkbezoek Flevoland (Lelystad Airport, maritiem cluster Urk en NLR)
24-04-2019 14.00 - 15.30 Technische briefing Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
25-04-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart 
09-05-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 20 - 21 mei 2019
14-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
22-05-2019 13.30 - 15.00 Technische briefing Toezicht en handhaving
22-05-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 6 juni 2019
28-05-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Toezicht en handhaving
29-05-2019 12.00 - 15.00 Algemeen overleg Maritiem
04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen
05-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Externe veiligheid
06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
12-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
13-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat
25
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
6. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
34. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
43. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip
Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
62. Debat over de quickscan luchthaven in zee
Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
82. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken
Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2019

Dertigledendebatten
1. Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
20. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
34. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
53. Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer
Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
54. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
56. Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019
60. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
74. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
76. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
82. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

NB: de commissie geeft de PvdD in overweging het dertigledendebat op stuk nummer 53 in te trekken gezien het algemeen overleg Vliegveiligheid op 3 april 2019.

VAO's
VAO CBR, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Openbaar vervoer en taxi aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
26
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
Op 06-12-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet i.v.m. EU-implementatie voor verwerking van persoonsgegevens, ingediend op 15-01-2019, 35121
Op 07-02-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
27
Voorstel van het lid Laçin (SP) om op korte termijn een algemeen overleg te voeren met de minister van Financiën inzake verzekeringen van taxichauffeurs

Te behandelen:

28
Uitgewerkt voorstel van de leden Van Aalst (PVV) en Laçin (SP) om de minister van Financien en de staatssecretaris van IenW aanvullende vragen te stellen inzake grondtransacties rond het spoor (zoals opgenomen in de bijgaande notitie)

Te behandelen:

29
Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om in de ochtend van maandag 20 mei 2019 een werkbezoek aan Rijkswaterstaat af te leggen ter voorbereiding op het algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen (op 4 juni 2019)

Te behandelen:

30
Voorstel van het lid Paternotte (D66) om een brief te vragen over Nederlandse inzet internationale invoering accijns op kerosine n.a.v. aangenomen motie-Paternotte/Stoffer (35000-XII,nr. 46)

Te behandelen:

32
Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) om een brief te vragen over de uitvoering van de motie-Amhaouch/Paternotte over het beschikbaar maken van biokerosine op Schiphol (Kamerstuk 31936, nr. 498)

Te behandelen:

33
Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken haar toezegging ten aanzien van het stappenplan voor de decentralisatie van bepaalde spoorlijnen gestand te doen voor het algemeen overleg Spoor op 4 april 2019

Te behandelen:

35
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken haar toezegging ten aanzien van de spoorverbinding Eindhoven - Düsseldorf gestand te doen voor het algemeen overleg Spoor op 4 april 2019

Te behandelen: