Wetenschap

Een hand en een robothand

Wetenschapsbeleid

De commissie overlegt met de staatssecretaris over het wetenschapsbeleid. Zo bespreken de staatssecretaris en commissie:

  • eens in de vier jaar de beleidsnota Wetenschapsbudget;
  • jaarlijks de voortgangsrapportage met als aandachtsgebieden onder andere ‘kennis en innovatie’ en ‘kennis voor de samenleving’.