Onderwijs

Kinderen in een klas

Onderwerpen

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich bezig met onderwerpen als het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Daarnaast zijn er diverse sectoroverstijgende onderwerpen zoals de referentieniveaus taal en rekenen, onderwijstoezicht, voortijdig schoolverlaten en de vrijheid van onderwijs.

Primair onderwijs

Het primair onderwijs bestaat uit scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. In de komende kabinetsperiode zal veel aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs. Ook het onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, vormt een belangrijk aandachtspunt, evenals de financiering ervan.

Voortgezet onderwijs

Belangrijk aandachtspunten voor het vmbo, de havo en het vwo zijn:

  • het verbeteren van de prestaties bij rekenen en taal;
  • het voorkomen van voortijdig schoolverlaten;
  • mogelijkheden creĆ«ren voor doorstromen en stapelen;
  • de invoering van de functiemix (de verdeling van lerarenfuncties over de verschillende salarisschalen) en prestatiebeloning van leraren;
  • het Actieplan LeerKracht en versterking van de positie van leraar.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft opleidingen op vier niveaus. De duur van de opleiding loopt uiteen van een half jaar tot vier jaar, met daarin een verschillend aandeel aan beroepspraktijkvorming.

Hoger onderwijs

Het door de overheid bekostigde hoger onderwijs bestaat uit ruim 36 hogescholen, 13 universiteiten en de Open Universiteit (met 18 plaatselijke studiecentra). Het aantal studenten in het hoger onderwijs is in vergelijking met andere Europese landen fors toegenomen. Maatregelen voor verbeteringen komen regelmatig aan de orde in de commissie voor OCW.