Emancipatie

Een vader verschoont zijn kind
Een vader verschoont zijn kind

Het Nederlandse emancipatiebeleid stelt zich ten doel de gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij voor vrouwen én mannen te verbeteren.  Het vrouwenemancipatiebeleid richt zich op onder andere op het vergroten van de veiligheid van vrouwen en meisjes, het stimuleren van de arbeidsdeelname van vrouwen, het bevorderen van de doorstroom van meer vrouwen naar topfuncties. Het homo-emancipatiebeleid streeft naar het verbeteren van de rechten, veiligheid en acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.