Uitgelicht : Rondetafelgesprek over 'thuiszitters' en thuisonderwijs

In Nederland gaat een grote groep kinderen en jongeren niet of niet volledig naar school. De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil meer inzicht krijgen in de redenen daarvoor. De commissie spreekt hierover met diverse genodigden op donderdag 23 mei 2024 van 14.00 tot 16.30 uur.

De rechterhand met pen schrijft op een notitieblok, de linkerhand rust naast het blok op tafel. Hierachter is de onderarm van iemand anders te zien.

Volg live 

Dit rondetafelgesprek vindt plaats in de Klompézaal. Via de website kunt u live meekijken of meeluisteren

Vragen over thuiszitters en thuisonderwijs

Er komen verschillende vragen aan de orde. Zo willen de Kamerleden weten welke knelpunten er zijn bij thuiszitters in het kader van passend onderwijs die tot gevolg hebben dat ze geen plek kunnen krijgen op het regulier of speciaal onderwijs. Het thuisonderwijs groeit, de indruk bestaat dat het thuisonderwijs als ‘laatste’ oplossing wordt gezien voor ouders om hun kinderen toch onderwijs te kunnen bieden. Ook is er een groep ouders die vanuit levensovertuiging vaker hiervoor kiest. Is dat wenselijk en welke mogelijkheden zijn er om thuisonderwijs een betere juridische positie te geven binnen het onderwijsbestel en hoe kan het toezicht daarop (proportioneel) worden vormgegeven?

Programma

De commissie gaat in gesprek met onderstaande genodigden. Het rondetafelgesprek bestaat uit drie blokken:

14.00 - 14.45 uur: leerplichtwet in relatie tot passend onderwijs en thuisonderwijs

 • Joke Sperling (jurist onderwijsrecht en gepromoveerd op thuisonderwijs in Nederland).
 • Corien van Starkenburg (bestuurder Ingrado (Vereniging Leerplichtambtenaren).
 • Sylvia van der Avoort (inspecteur samenwerkingsverbanden passend onderwijs).

14.45 - 15.45 uur: ervaringen van thuiszitters en passend onderwijs

 • Ingrid Paalman-Dijkenga (lector Goede onderwijspraktijken Hogeschool Viaa en onderzoek naar Agora Undergroundaanpak voor thuiszitters).
 • Raquel Abrahams, vicevoorzitter AJN Jeugdartsen Nederland.
 • Lobke Vlaming (Ouders en Onderwijs).
 • Elijah Delsink (Leerlingenbelang voortgezet speciaal onderwijs en thuiszitters).
 • Willy de Heer (gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek naar het onderwijs aan zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen).

15.45 - 16.30 uur: thuisonderwijs in de praktijk

 • Jacob Mijhad (voorzitter van de politieke werkgroep Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs).
 • Anne-Marie Mouwen (voorzitter van de Stichting Keurmerk Thuisonderwijs).
 • Liesje Vanhoeck (bestuurslid Vereniging van Huisonderwijzers Vlaanderen).

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. Daarin schrijven zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U vindt deze documenten (zodra ze binnen zijn bij de Tweede Kamer) bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er komt geen woordelijk verslag.